Siirry sisältöön
Haku

Etätyön työtapaturmasuojaan tulossa parannusta

Arja Varis
Lakiehdotus valtion henkilöstön työtapaturmasuojan laajentamisesta etätyössä on valmistunut ja se on parhaillaan lausunnoilla. Uudistus on tulossa voimaan ensi vuoden alusta ja siinä laajennettaisiin valtion henkilöstön etätyössä sattuneiden tapaturmien korvaamista.

Valtion henkilöstön työnteon yhteydessä sattuneet tapaturmat korvataan tälläkin hetkellä riippumatta työn tekemisen paikasta. Etätyötä tekevän tapaturmaturva on kuitenkin suppeampi kuin läsnätyötä tekevän, sillä nykyisessä laissa on säädetty huomattavia rajoituksia etätyötä tekevän korvaussuojaan ja vain selkeästi työtehtävän yhteydessä tapahtunut tapaturma voidaan korvata. Jatkossa korvattavan etätyötapaturman tulisi liittyä työntekoon tai työnteon vuoksi tehtävään siirtymiseen.

Valtiolla läsnä- ja etätyöt ovat samanarvoisia työskentelytapoja

Vaikka sekä läsnä- että etätyö tunnustetaan samanarvoisiksi työnteon tavoiksi, niitä ei kohdella samalla tavoin. Valtio ei voi ottaa henkilöstölleen yksityisiä lisävakuutuksia, koska valtion henkilöstön työtapaturmat korvaa lain mukaan Valtiokonttori. Työtapaturmasuojan laajentaminen etätyöhön vaatii erillisen lainsäädännön, jotta valtion henkilöstön etätyössä tapahtuvien tapaturmien korvaaminen vastaisi yksityisen sektorin vakuutusturvaa. Tavoitteena on siis saattaa valtion henkilöstö vastaavaan asemaan etätyössä sattuneiden työtapaturmien korvaamisessa kuin niiden työnantajien henkilöstö, joilla on työantajan järjestämä vapaaehtoinen vakuutusturva tätä varten.

Lakimuutos on myös tarpeellinen, koska etätyöskentely lisääntyi huimasti koronapandemian aikana. Nyt kun ollaan palaamassa ns. uuteen normaaliin, on nähtävissä, että valtiolla tullaan tekemään enemmän etätyötä kuin pandemiaa edeltävänä aikana. Lisäksi valtiolla edistetään uusia työnteon tapoja ja monipaikkaista työtä, kuten etätyötä. Lähtökohta on selkeästi se, että henkilöstöä tulee kohdella tasapuolisesti tapaturman sattuessa riippumatta siitä, työskenteleekö henkilö etä- vai läsnätyössä.

Arja Varis

Edunvalvontapäällikkö

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry

Muita artikkeleita samassa kategoriassa

Lait ja sopimukset

Voiko työnantaja pyytää työntekijän yksityisellä some-tilillä julkaistun julkaisun poistamista?

31.05.2022 Maria Färkkilä
Lait ja sopimukset

Saatko prosenttiperusteista vuosilomapalkkaa? Varo sudenkuoppaa!

23.02.2022 Arja Varis