Siirry sisältöön
Haku

Henkilöstön tietämystä edunvalvontatyöstä lisättävä

Petri Toiviainen
Aki Pöyry toimii JUKOn päätoimisena pääluottamusmiehenä Puolustusvoimissa. Tehtävässään hän edustaa akavalaisten liittojen ja järjestöjen siviili- ja erikoisupseeritehtävissä työskentelevää jäsenistöä. Nykyisessä tehtävässään Aki aloitti vuonna 2017.

Puolustusvoimiin Aki tuli töihin 1988. Työuraa hän on tehnyt monissa eri tehtävissä tietojärjestelmien ja toiminnan kehittämisen parissa. Viimeisin työtehtävä oli Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen PVSAP-integraatiopäällikkö. 

Ammattiyhdistystoimintaan Aki lähti jo 1990-luvulla. Edunvalvonta on laajemminkin hänen koko perheensä asia, sillä vaimo on Superin pääluottamusmies Kanta-Hämeen hyvinvointialueella. Työpiste Akilla on kotonaan Riihimäellä, mistä käsin työmatkat suuntautuvat etupäässä Helsinkiin.

Aki Pöyry on JUKOn päätoiminen pääluottamusmies Puolustusvoimissa. Kuva: Petri Toiviainen.

Moninainen tehtäväkenttä innostaa, yhdenvertaisuus huolettaa

Antoisinta edunvalvontatyössä on moninainen tehtäväkenttä. Työ sisältää neuvotteluja, ohjausta, opetusta, ohjeiden laatimista yms. työtä eri sidosryhmien ja jäsenten kanssa. Parhaita hetkiä on, kun saa jäsenen asian hoidettua positiiviseen lopputulokseen. Mitään ei kuitenkaan voi eikä kannata jäsenelle luvata ennen kuin on mustaa valkoisella.

Raskainta ovat Akin mukaan tilanteet, joissa oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus ei toteudu, vaikka kuinka asiaa hoitaisi. Työnantaja käyttää direktio-oikeutta eikä halua huomioida asiaan liittyvää kokonaisuutta. Useasti yksinkertaisenkin asian saaminen päätökseen kestää työnantajan taholta liian kauan. Samat asiat ja ongelmat hiertävät vuodesta toiseen. Esimerkiksi virkamatkustamiseen liittyviä ongelmia käsiteltiin jo viime vuosituhannella.

Uudet työnteon tavat näkyvät kaikkialla

Korona ajan jälkeen etäkokoukset jäivät määrääväksi kokoustavaksi. Se on vähentänyt matkustamisen tarvetta ja tehollinen työaika on kasvanut. Uusien aktiivisten henkilöstön edustajien löytäminen on haastavaa työmäärän kasvaessa. Akin mukaan meidän kaikkien edunvalvonnan toimijoiden tulee aktiivisesti tehdä jäsenhankintaa ja olla yhteydessä jäseniin, jotta tiedämme mitä kentällä tapahtuu. On tutkittua tietoa siitä, että suurin syy miksi henkilöt eivät liity ammattijärjestön jäseneksi on se, että kukaan ei ole kysynyt.

Toimivat yhteistyösuhteet auttavat onnistumaan

Viimeisin suuri onnistuminen Akin edunvalvontauralla oli JUKOn saaminen sopijaosapuoleksi SIV-palkkausjärjestelmäsopimukseen 1.12.2022 lukien. Neuvottelut kesti kaksi vuotta ja suurin haaste oli saada JHL ja PRO hyväksymään ratkaisu. Erittäin tärkeää edunvalvonnan onnistumisen kannalta ovat hyvät ja toimivat suhteet niin työnantajan kuin muiden sidosryhmien suuntaan. Niitä kannattaa vaalia ja ylläpitää.

NATO-jäsenyys näkyy jatkossa merkittävällä tavalla edunvalvonnassa

Puolustusvoimissa haasteena on NATO:oon liittyminen ja sen vaikutukset toimintaan. Vaikka henkilöstömäärä kasvaa, työmäärän ja -tehtävien määrän kasvaminen vaikuttaa työssä jaksamiseen. Kansainvälisyys tulee näkymään lähes jokaisen työssä.

Puolustusvoimat on julkistanut Henkilöstöstrategian HESTRA 2030+. Se sisältää paljon hyviä asioita henkilöstön ja toiminnan kannalta, joiden eteen on kaikkien tehtävä töitä. Palkkakilpailukyvyn lisäksi henkilöiden tyytyväisyyteen vaikuttaa pienet asiat, joilla kehitetään palvelussuhteen ehtoja. Puolustusvoimissa näitä löytyy esim. työaikaan ja matkustamiseen liittyen. Niin Puolustusvoimat kuin koko julkinen sektori joutuu kilpailemaan osaavasta työvoimasta.

Petri Toiviainen

Neuvottelupäällikkö

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry

Muita artikkeleita samassa kategoriassa

Sinun asiallasi

Sari Aho: Luottamusmies ei ole mörkö, joka haluaa aina ampua kaikki hyvät ideat alas

15.03.2024 Petteri Kivelä
Sinun asiallasi

Heli Hartman-Mattila: Hyvin keskusteltu on puoliksi tehty! 

8.12.2023 Ulla Kärki
Sinun asiallasi

Luottamusmies on apunasi arjessa

13.10.2023 Arja Varis