Siirry sisältöön
Haku

Viestintä on keskeinen osa lakkopäällikön työtä

Varpu Taarna ja Petri Toiviainen
JUKOn työtaisteluvalmiuden ylläpitoon kuuluu kattavan virastokohtaisen valmiusorganisaation ylläpito. Keskeinen rooli on kullekin virastolle nimetyllä lakkopäälliköllä. Heti alkuun on kuitenkin syytä korostaa, että lakkopäällikkö ei tee työtään yksin, vaan hän tarvitsee tehtävässään työpaikan kaikkien jukolaisten tuen.

Työ- ja elinkeinoministeriön jukolaisena lakkopäällikkönä on useamman vuoden ajan toiminut Varpu Taarna. Hän työskentelee ministeriössä kotoutumisen osaamiskeskuksen erityisasiantuntijana.

”Koska TEM on suhteellisen iso organisaatio, meillä on osastoilla yhdyshenkilöt, joiden kautta olemme organisoineet toimintaamme. Teimme kuluneen syksyn aikana aika tavalla työtä järjestäytymisen eteen”, Taarna kertoo.

JUKOn ohjeistuksen mukaan viraston lakkopäällikön tehtävänä on ylläpitää ja kehittää työtaisteluvalmiutta sekä huolehtia viraston lakko-organisaatiosta. Tärkeä tehtävä on myös ylläpitää työtaistelutahtoa. On erittäin toivottavaa, että tätä työtä tehdään virastoissa tiiminä ja siksi lakkotoimikunnan perustaminen lakkopäällikön tueksi on perusteltua.

Taarna korostaa, että lakkopäällikön tulee olla tietoinen kulloisestakin työtaisteluvalmiustilanteesta ja tiedottaa siitä eteenpäin sekä koordinoida toimintaa, jos tarve vaatii. Viestintätaidot ovat täten lakkopäällikölle hyödyksi.

JUKO-liitot kouluttavat lakkopäälliköitä vuosittain, ja virastojen lakkopäälliköt muodostavat keskenään tukiverkoston. Uusimpana viestinnän välineenä on Howspace-alusta, joka tarjoaa nopean ja tehokkaan foorumin lakkopäälliköiden ja liittojen asiantuntijoiden väliselle ajatustenvaihdolle.

”Olen ollut mukana koulutuksissa, jossa on käyty läpi hyvin seikkaperäisesti erilaisia käytännön tilanteita vuosien varrelta. Niistä on saanut hyvän ja varmaankin realistisen kuvan lakkoon liittyvistä toimista. JUKO ja liitto ovat aina auttaneet ystävällisesti ja sieltä on saanut tietoa, jos minulle on herännyt jotakin kysymyksiä”, Taarna kehaisee.

Yhtenäisenä sekä työtaisteluasioissa että neuvottelupöydässä

TEMn sisällä työtaisteluvalmiuteen liittyvää yhteistyötä tehdään kaikkien palkansaajajärjestöjen (JUKO, Pro ja JHL) kesken.

”Pidämme säännöllisesti yhteyttä sisarjärjestöihimme. Yhteiset tapaamiset ovat tärkeitä yhteisen tilannekuvan luomiseksi ja mahdollisia yhteisiä toimenpiteitä silmällä pitäen.”

Mikä sitten on saanut Taarnan aikanaan innostumaan työpaikan edunvalvonnasta?

”Kai sitä on vähän maailman parantajan vikaa. Mutta on selvää, että erilaiset paikallisen edunvalvonnan tehtävät (luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu, lakkopäällikkö) ovat hyviä paikkoja seurata työelämän kysymyksiä.”

Työtaisteluvalmius ei ole itseisarvo, vaan väline siihen, että VES/TES-neuvottelupöydässä saadaan tulosta aikaan. Taarnalla on selvä viesti neuvottelupöydässä tällä hetkellä istuville JUKOn pääneuvottelijoille: ”Kaipaisin enemmän inhimillisyyttä työelämään. Varsinkin viimeaikaiset poikkeusolot ovat olleet monelle vaikeita ja esimerkiksi etätyön tekemisen pelisäännöt kaipaavat selkeytystä. Jätän teille neuvottelijoille mietittäväksi, miten näihin tavoitteisiin voidaan vastata virka- ja työehtosopimuksissa.”

Varpu Taarna

Erityisasiantuntija, Työ- ja elinkeinoministeriö

Petri Toiviainen

Neuvottelupäällikkö, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry

Muita artikkeleita samassa kategoriassa

Luottamustoimessa

Energiaviraston luotto kaipaa yhteisöllisyyttä

20.03.2023
Luottamustoimessa

Pitkäjänteisyyttä, ei pikavoittoja

15.12.2022 Anna Tommola / Noon Kollektiivi
Luottamustoimessa

Luottamusmiehenä toimiminen vuosien saatossa

18.10.2022 Ulla Kärki