Siirry sisältöön
Haku

TE24-uudistus lähestyy – mitkä ovat seuraavat askelmerkit?

Michaël Vanamo
TE2024-uudistuksen keskeisenä elementtinä on työ- ja elinkeinotoimintojen siirtäminen kuntien vastuulle tammikuussa 2025. Tämä tarkoittaa, että työ- ja elinkeinotoimistot lakkaavat joulukuussa 2024.

Kaikki muodostettavat työllisyysalueet ovat nyt selvillä. Uusien työllisyysalueiden työvoimapohjan tulee olla lain mukaan 20 000 työllistä. Helmikuun lopulla on nyt varmistunut, että työllisyysalueita on yhteensä 45. Muodostettavien alueiden vastuulle siirtyy TE-toimistoista seuraavat tehtäväkokonaisuudet ja palvelut: viranomaispäätökset ja -lausunnot, aloittavan yrittäjän palvelut, työnantaja- ja yrityspalvelut, henkilöasiakaspalvelut ml. palveluhankinnat (jotka siirtyvät ELY-keskuksista), kotoutujan palvelut, TE-palvelujen johtamista tukevat tehtävät sekä TE-palveluihin liittyvät hallintotehtävät. Kyse on siis todella mittavasta uudistuksesta.

Uudistusta on perusteltu muun muassa paremmilla ja laadukkaimmilla lähipalveluilla niin henkilö- kuin yritysasiakkaille. Nykyisessä mallissa alueelliset TE-toimistot järjestävät koko alueelle keskitettyjä palveluita. On mielenkiintoista nähdä, kuinka nämä palvelut järjestetään jatkossa työllisyysalueilla.

Uudistuksen isoin heikkous tai puute hyväksytyn lain näkökulmasta koskee yrityspalveluiden järjestämistä jatkossa. TE-toimistoilla on ollut laaja palvelutarjotin niin yritys- kuin työnantaja-asiakkaille. Kunnille kuuluvat tällä hetkellä osana kuntaorganisaatiota elinkeinopalvelut. Elinkeinopalvelut tulee kytkeä tiukasti uudistuksen käytännön toteutusvaiheeseen.

Uudistus koskee TE-toimistojen lisäksi osaa ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen henkilöstöstä, yhteensä 4 200 htv:ta. Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella työllisyysalueiden palvelukseen tammikuussa 2025. Valtakunnalliset yhteistoimintaneuvottelut käytiin loppuvuodesta 2023 ja virastokohtaiset neuvottelut alkoivat marras- joulukuun vaihteessa 2023. Henkilökohtaiset muutoskeskustelut käydään valtion puolella keväällä 2024. On myös hyvä huomioida, että uudistus koskee myös Migrin, Palkeiden ja Valtorin henkilöstöä.

Tällä hetkellä niin TE-toimistojen, ELY-keskusten kuin KEHA-keskuksen henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi ovat koetuksella, kun päivittäiseen työntekoon liittyviä asiakastietojärjestelmiä päivitetään pitkin tätä vuotta. Uudistetut tietojärjestelmät ovat käytössä myös TE-uudistuksen jälkeen. Henkilöstöä kuormittaa tuleva uudistus sekä epätietoisuus tulevasta työnantajasta.

Valtion palkansaajien pääsopijajärjestöt ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT pääsivät helmikuun jälkipuolella 2024 sopimukseen, jonka mukaan TE-toimistoista, ELY-keskuksista ja KEHA-keskuksista kuntiin siirtyvään noin 4 200:aan henkilöön sovelletaan kunta-alan yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) alkaen 1. tammikuuta 2025.

On tärkeää, että henkilöstö siirtyy hallitusti valtiolta kuntiin. Palkanmaksu oikein ja oikeana ajankohtana on tärkeää. Tärkeitä tavoitteita liittyi vuosilomiin, työkokemuksen laskemiseen ja esimerkiksi henkilöstön edustajien jälkisuojaan.

Seuraavaksi on varmistettava, että henkilöstön osaaminen siirtyy kuntiin ja että työ- ja elinkeinopalvelut järjestetään laadukkaasti myös jatkossa.

Michaël Vanamo

Pääluottamusmies

Kirjoittaja on JUKOn TEM hallinnonalan ja TE-toimistojen pääluottamusmies. Vanamo on työskennellyt eri tehtävissä Uudenmaan TE-toimistossa ennen siirtymistään pääluottamusmieheksi lokakuussa 2022.

Muita artikkeleita samassa kategoriassa

Työelämä

Työterveyspsykologi auttaa avaamaan työelämän solmuja

6.06.2024 Annamari Jokinen
Työelämä

Keiden ja millainen työelämä?   

8.12.2023 Helena Lamponen
Työelämä

Valtionhallinnon rakennemuutokset uudessa hallitusohjelmassa

13.10.2023 Outi Parikka