Siirry sisältöön
Haku

Työterveyspsykologi auttaa avaamaan työelämän solmuja

Annamari Jokinen
Jokainen on varmasti tavannut työpaikkansa työterveyslääkärin tai ainakin työterveyshoitajan. Sen sijaan kaikille ei työterveyden psykologi ehkä vielä ole tuttu. Työterveyspsykologin palvelut kuitenkin voivat sisältyä työterveyshuoltoon. Työterveyspsykologi on työn psykososiaalisten kuormitus- ja voimavaratekijöiden asiantuntija. Työn tarkoituksena on tukea työyhteisöjen ja työntekijöiden työ- ja toimintakykyä sekä työyhteisöjen toimivuutta.

Työnantajalla velvollisuus huolehtia

Työturvallisuuslaki ja työterveyshuoltolaki määrittävät työnantajalle velvollisuuden huolehtia työntekijöiden työkyvystä ja työhyvinvoinnista. Nykylainsäädäntö edellyttää myös henkisen hyvinvoinnin huomioon ottamista fyysisen lisäksi.

Työturvallisuuslain ”tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden, jäljempänä terveys, haittoja.” Lain mukaan ”työn suunnittelussa ja mitoituksessa on otettava huomioon työntekijöiden fyysiset ja henkiset edellytykset, jotta työn kuormitustekijöistä työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle aiheutuvaa haittaa tai vaaraa voidaan välttää tai vähentää.”

Psykologin palvelut ovat käytettävissäsi

Tilastotietoa työterveyspsykologipalveluiden käytöstä valtiolla ei ilmeisesti ole kerätty, sillä valtion työmarkkinalaitoksestakaan tietoa ei löytynyt. Pienen kyselykierroksen perusteella psykologin vastaanotolle pääsee useimmissa virastoissa, toivottavasti kaikissa. Virastot ostavat työterveyshuollon palveluita yksityisiltä yrityksiltä, kuten Mehiläiseltä ja Terveystalolta.

Ns. yksilökäynti työterveyspsykologilla edellyttää työterveyslääkärin tai -hoitajan antaman lähetteen, ja käyntikertoja voi saada työnantajasta riippuen  yleensä 1–3 per ”havaittu työkykyriski”. Myös etävastaanotto on mahdollinen. Työnantajalla on myös mahdollisuus hyödyntää psykologin palveluita työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi yhteisissä tilaisuuksissa.

Palvelun käyttämistä ei kannata turhaan arastella, sillä työterveyspsykologin työssä painopiste on ennaltaehkäisevässä työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Palvelu on kaikkien viranhaltijoiden ja työntekijöiden käytettävissä kaikenlaisissa tilanteissa, jotka työelämässä askarruttavat. Nykyaikana mielen hyvinvoinnin tukemisen hyödyt ymmärretään jo laajasti, ovathan ne lähes päivittäin esillä mediassa.

Millaista tukea työelämässä kaivataan?

Kaikilla aloilla yleisiä syitä työterveyspsykologille hakeutumiseen ovat esimerkiksi

Myös esihenkilötyö, määräaikaiset työsuhteet ja työn hallinta kuormittavat alasta riippumatta.

Työterveyspsykologi auttaa työntekijöitä jäsentämään omaa tilannettaan ja pohtimaan etenemisvaihtoehtoja. Yksilökäynnillä psykologi tavataan kahden kesken. Psykologi voi antaa neuvontaa ja ohjausta sekä tekee tarvittaessa psykologisia tutkimuksia esimerkiksi muistiin liittyen. Psykologi ei määrää sairauslomaa eikä lääkkeitä.

Työterveyspsykologit voivat osallistua työpaikkaselvityksissä työn psyykkisten kuormitus- ja voimavaratekijöiden arviointiin. Työnantajalla on mahdollisuus hyödyntää psykologin palveluita myös koko työyhteisön toimivuuden edistämiseksi ja työolojen kehittämiseksi, esimerkiksi organisaation muutostilanteissa.

Työterveyspsykologin pätevyys ja koulutus

Psykologi on työterveyshuoltolain tarkoittama työterveyshuollon asiantuntija. Työterveyshuollon asiantuntijat ovat ammatillisesti riippumattomia asiakkaiden työnantajasta. Työterveyshuollon psykologilla on laillistetun psykologin pätevyyden lisäksi vähintään viidentoista opintopisteen laajuinen työterveyshuollon koulutus. Psykologi on suorittanut vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon (PsM) ja saanut valvovalta viranomaiselta Valviralta oikeuden toimia laillistettuna psykologina. Psykologilla on myös vaitiolovelvollisuus ja ammattikunnan omat eettiset ohjeet. Asiakkaalla on valitustie ja suojana potilasvakuutus. Omaa henkistä hyvinvointia tukemaan kannattaa valita asiantuntija, jolla nämä edellytykset ovat kunnossa.

Annamari Jokinen

Pääsihteeri

Suomen Psykologiliitto ry

Muita artikkeleita samassa kategoriassa

Työelämä

TE24-uudistus lähestyy – mitkä ovat seuraavat askelmerkit?

15.03.2024 Michaël Vanamo
Työelämä

Keiden ja millainen työelämä?   

8.12.2023 Helena Lamponen
Työelämä

Valtionhallinnon rakennemuutokset uudessa hallitusohjelmassa

13.10.2023 Outi Parikka