Siirry sisältöön
Haku

Valtiolla tehdään arvokasta työtä yhteiseksi hyväksi!

Arja Varis
On surullista, että poliittiset päättäjät tuntuvat tarkastelevan julkisen sektorin työtä vain kustannuslähtöisesti eurojen ja säästöjen näkökulmasta. Ei ole annettu ansaittua arvoa ja huomiota sille, mitä tuo työ tuottaa meille kaikille laajemmassa mittakaavassa. 

 Julkisella sektorilla tehtävän työn ansioksi hyvinvoinnin tekijänä voidaan lukea pitkälti se, että Suomi on monellakin mittarilla todettu maailman onnellisimmaksi ja turvallisimmaksi maaksi. Meillä perheet voivat valita hoidetaanko lapset kotona vai turvallisissa päiväkodeissa, terveyspalvelumme eivät ole sidoksissa kalliisiin vakuutuksiin, yhteiskunnan turvallisuus ja järjestys ovat kunnossa, tutkimuslaitoksemme tuottavat laadukasta ja puolueetonta tutkimustietoa jne.  Vastaavia esimerkkejä on helppo keksiä runsain mitoin. Hyvinvointimme perusta on vahva luottamus julkiseen sektoriin ja siellä työtään tekeviin ihmisiin. 

Mistä sitten johtuvat monet kielteiset mielikuvat julkisen sektorin työstä? Miksi julkisuudessa valtion virastoissa tehtävästä työstäkin usein puhutaan kuin se olisi vain suuri menoerä, jota yksityinen sektori rahoittaa. Kaukana ovat myös ne ajat, jolloin julkisella sektorilla tehtävä työ oli turvattua ja kohtuullisesti kuormittavaa, silti tätäkin käsitystä vielä kuulee. Oikeasti julkisella sektorilla tehdään ihan todennetustikin haastavaa ja kuormittavaa työtä.  

Eräs syy edellä mainittuun on varmastikin julkisen työn arvon tai kustannusten vaikuttavuuden mittaamisen vaikeus. Työn tulokset ovat harvoin välittömästi näkyvissä ja resurssoinnin vaikutukset näkyvät pitkällä viiveellä. Siksi on helppoa syyllistyä yksioikoiseen ja lyhytnäköiseen kustannuslähtöiseen ajatteluun. Tämä on osaltaan johtamassa siihen, että kustannuksia karsitaan ja rahoitusta leikataan sieltä, missä se ei ole järkevää eikä kaukokatseista. 

 Resurssien leikkaamisella tänään synnytetään kuitenkin tulevaisuuden kalliisti hoidettavia ongelmia, vähennetään julkisen sektorin työpaikkojen houkuttelevuutta ja kasvatetaan ennestään henkilöstövajetta. Työn kuormitukseen vaikuttavat vahvasti poliittiset päätökset resursseista, taloudesta ja työtä koskevasta säätelystä. Jatkuvat meneillään tai tulossa olevat yt-neuvottelut, jännitys toimenkuvan muuttumisesta tai irtisanomisesta uuvuttavat asiantuntija-, esihenkilöinä ja johtotehtävissä työskenteleviä. 

Meidän jukolaisia jäseniä edustavien toimijoiden haastava tehtävä on varsinaisen neuvottelutyön ohella saada vahvistettua ymmärrystä ja uskoa julkisen työn arvoon, jota valtion henkilöstö tuottaa niin yhteiskunnalle, yksilöille, yhteisöille kuin elinkeinoelämällekin.   

Arja Varis

Edunvalvontapäällikkö

Luonnon-, ympäristö-, ja metsätieteilijöiden liitto LOIMU 

Muita artikkeleita samassa kategoriassa

Pääkirjoitukset

Valtion säästöt tuovat tiukkoja aikoja

6.06.2024 Pia Hiltunen
Pääkirjoitukset

Suomalaiset työmarkkinat umpisolmussa?

15.03.2024 Petri Toiviainen
Pääkirjoitukset

Millä ehdoilla työskentelet tulevaisuudessa?

13.10.2023 Veera Hellman