Siirry sisältöön
Haku

Saatko prosenttiperusteista vuosilomapalkkaa? Varo sudenkuoppaa!

Arja Varis
Prosenttiperusteista vuosilomapalkkaa saavien on taloudellisesti järkevää välttää lomien ottamista arkipyhien yhteyteen ja otettava tarvittaessa sen sijaan vaikkapa virkavapaata.

Jos työaikaisi sekä palkkasi ovat muuttuneet lomanmääräytymisvuoden (1.4.–31.3.) aikana eli olet siirtynyt kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön tai osa-aikatyöstä kokoaikatyöhön olet ns. prosenttiperusteisen lomapalkan piirissä. Lomapalkan suuruus on tietty prosentti lomanmääräytymisvuodelta kertyneestä ansioista ja tämä prosentin suuruus riippuu lomaoikeudesta: 9 % (2 pv/kk), 11,5 % (2,5 pv/kk) tai 14,5 % (3 pv/kk).

Ole tarkkana vuosilomasi ajoittamisessa äläkä ota lomaa sellaisilla viikoilla, joihin sattuu arkipyhiä. Tällaisia viikkoja on tyypillisesti juhannuksen, joulun ja pääsiäisen ympärillä. Ongelman aiheuttaa se, että vuosiloma-ajan palkan ja normaalin palkan laskentatavan kohdalla on eroa: päiväpalkka on kuukausipalkka jaettuna kalenteripäiviltä ja lomapalkka puolestaan tuo prosenttipalkan perusteella laskettu lomapäivän palkka, joka maksetaan vain lomapäiviltä.

Prosenttiperusteista lomapalkkaa saavalta viikon loma vähentää 7 kalenteripäivän palkan ja tilalle saa ao. viikon lomapäivien lukumäärää vastaavan määrän lomapäivien palkkaa. Työtuomioistuimen kannan mukaan arkipyhäpäivä lomaviikolla oikeuttaa työnantajan pidättämään palkan myös tämän arkipyhän osalta, mutta tilalle ei tulekaan lomapäivän palkkaa. Ratkaisu perustui siihen, että valtion työaikasopimuksessa ei ole erillisiä määräyksiä arkipyhäpäivien palkkauksesta. Vuosiloma-ajan palkasta on puolestaan sovittu vuosilomasopimuksessa, jossa ei myöskään ole määräyksiä arkipyhäpäivien palkkauksesta. Vuosilomapalkka on vuosilomasopimuksen puolestaan sovittu maksettavaksi vain vuosilomapäiviltä.

HUOM! Lomaraha kuitenkin maksetaan niiltä lomapäiviltä, jotka on ansaittu edellisenä lomanmääräytymisvuonna ja määräytyy sen viran tai tehtävän palkkauksen mukaan, jossa asianomainen on kesäkuussa ja se maksetaan heinäkuussa, ellei muusta ole sovittu.

Esimerkki prosenttiperusteisen vuosilomapalkan vaikutuksesta:

Virkamiehen lomakertymä on 30 lomapäivää. Hänen työaikansa ja vastaavasti palkkansa on muuttunut kesken lomanmääräytymisvuoden (esim. osittaisen hoitovapaan johdosta). Virkamiehen kokoaikapalkka on 4000 €/ kk ja hän on ollut osan lomanmääräytymisvuodesta (1.4.2021 – 31.3.2022) osittaisella hoitovapaalla tehden 80 % kokoaikatyöstä.

Virkamiehelle on maksettu lomanmääräytymisvuoden aikana palkkaa 40 000 €. Virkamiehen lomapalkka 30 vuosilomapäivältä on 4600 € (40 000 € * 11,5%), joten yhden lomapäivän lomapalkka on 153,33 €/ pv (4600 €/ 30 pv).
Virkamies pitää viikon pituisen vuosiloman kesäkuussa juhannusviikolla 2022. Virkamiehen tavanomaisesta kuukausipalkasta vähennetään koko viikon (ma-su) palkka eli yhteensä 933,33 € (4000 €/ 30 pv * 7 pv). Viikon loma-ajalta virkamiehelle vastaavasti maksetaan lomapalkkaa yhteensä 613,33 € (153,33 €/ pv * 4 pv).

Virkamiehelle maksetaan kesäkuussa palkkaa (osa normaalina palkkana ja osa lomapalkkana) 3680 € (4000 € – 933,33 € + 613,33 €) eli johtuen prosenttiperusteisesta lomapalkkasäännöstä virkamiehelle maksetaan kesäkuulta palkkaa 320 € vähemmän kuin tilanteessa, jossa hänen palkkansa ja vastaavasti työaikansa ei olisi muuttunut kesken lomanmääräytymisvuoden. Mikäli viikolle sijoittuu useampi arkipyhä, on lomakuukauden palkan ero tavanomaiseen kuukausipalkkaan verrattuna luonnollisesti suurempi.

Arja Varis

Edunvalvontapäällikkö, Luonnon-, ympäristön ja metsätieteilijöidenliitto Loimu ry

Muita artikkeleita samassa kategoriassa

Lait ja sopimukset

Voidaanko liikaa maksettu palkka periä takaisin?

6.06.2024 Arja Varis
Lait ja sopimukset

Nyt alkaa olla viimeiset hetket tarttua mahdollisuuteen pitää vuorotteluvapaata!

15.03.2024 Arja Varis
Lait ja sopimukset

Työttömyysturva muuttuu, oikeus vuorotteluvapaaseen ja aikuiskoulutustukeen lakkaavat

15.03.2024 Outi Parikka