Siirry sisältöön
Haku

TE24-uudistus ovella – mitä se tarkoittaa?

Michaël Vanamo 

Sanna Marinin hallituksen niin työllisyyspolitiikkaa kuin työvoimapolitiikkaa koskeva TE24-uudistus hyväksyttiin osana puoliväliriihtä keväällä 2021 ja syksyn 2021 budjettiriihessä uudistus sai sinetin jatkovalmistelulle. Lopullisesti TE2024-uudistusta koskeva lakiesitys hyväksyttiin maaliskuussa 2023 juuri ennen kevään eduskuntavaaleja.

Uudistuksen keskeisenä elementtinä on työ- ja elinkeinotoimintojen siirtäminen kuntien vastuulle tammikuussa 2025. Käytännössä tämä tarkoittaa työ- ja elinkeinotoimistojen lakkauttamista joulukuussa 2024. Tällä hetkellä kunnat valmistelevat ja käyvät keskusteluja naapurikuntien kanssa yhteisen työllisyysalueen muodostamiseksi. Uudet työllisyysalueet, joiden työvoimapohja tulee olla lain mukaan 20 000 työllistä, ovat selvillä tammi-helmikuussa 2024. Muodostettavien alueiden vastuulle siirtyy TE-toimistoista seuraavat tehtäväkokonaisuudet ja palvelut: viranomaispäätökset ja -lausunnot, aloittavan yrittäjän palvelut, työnantaja- ja yrityspalvelut, henkilöasiakaspalvelut ml. palveluhankinnat (ELYstä), kotoutujan palvelut, TE-palvelujen johtamista tukevat tehtävät sekä TE-palveluihin liittyvät hallintotehtävät. Kyse on siis todella mittavasta uudistuksesta.

Uudistusta on perusteltu mm. paremmilla ja laadukkaimmilla lähipalveluilla niin henkilö- kuin yritysasiakkaille. Nykyisessä mallissa alueelliset TE-toimistot järjestävät koko alueelle keskitettyjä palveluita. On mielenkiintoista nähdä, kuinka nämä palvelut järjestetään jatkossa työllisyysalueilla.

Uudistuksen isoin heikkous tai puute hyväksytyn lain näkökulmasta koskee yrityspalveluiden järjestäminen jatkossa. TE-toimistoilla on ollut laaja palvelutarjotin niin yritys- kuin työnantaja-asiakkaille. Kunnilla on tällä hetkellä osana kuntaorganisaatiota elinkeinopalvelut. Elinkeinopalvelut tulee kytkeä tiukasti uudistuksen käytännön toteutusvaiheeseen.

Uudistus koskee TE-toimistojen lisäksi osaa ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen henkilöstöstä, yhteensä 4 200 htv:ta. Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksella työllisyysalueiden palvelukseen tammikuussa 2025. Valtakunnallinen YT-neuvotteluesitys annetaan lokakuussa 2023 ja virastokohtaiset neuvotteluesitykset marraskuussa 2023. Henkilökohtaiset muutoskeskustelut käydään keväällä 2024. On myös hyvä huomioida, että uudistus koskee myös Migrin, Palkeiden ja Valtorin henkilöstöä.

Tällä hetkellä niin TE-toimistojen, ELY-keskusten kuin KEHA-keskuksen henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi ovat koetuksella, kun päivittäiseen työntekoon liittyviä asiakastietojärjestelmiä päivitetään pitkin tätä vuotta ja ensi vuotta. Uudistetut tietojärjestelmät ovat käytössä myös TE-uudistuksen jälkeen. Henkilöstöä kuormittaa tuleva uudistus sekä epätietoisuus tulevasta työnantajasta.

Henkilöstöä mietityttää tulevan työnantajan menettely- ja toimintatavat, etätyömahdollisuudet, tuleva työpiste, palkkaukseen, vuosilomiin ja työaikaan liittyvät kysymykset – muutaman seikan mainitakseni.

Michaël Vanamo 

Kirjoittaja on JUKOn TEM hallinnonalan ja TE-toimistojen pääluottamusmies. Vanamo on työskennellyt eri tehtävissä Uudenmaan TE-toimistossa ennen siirtymistään pääluottamusmieheksi lokakuussa 2022.

Muita artikkeleita samassa kategoriassa

Työelämä

TE24-uudistus lähestyy – mitkä ovat seuraavat askelmerkit?

15.03.2024 Michaël Vanamo
Työelämä

Keiden ja millainen työelämä?   

8.12.2023 Helena Lamponen
Työelämä

Valtionhallinnon rakennemuutokset uudessa hallitusohjelmassa

13.10.2023 Outi Parikka