Siirry sisältöön
Haku

Tiedätkö, miten työnteon ehdot määräytyvät valtiolla?

Arja Varis
Valtiolla työskentelevät ovat usein epätietoisia siitä, miten heidän palvelussuhteensa ehdot määräytyvät. Hakiessaan tietoa jostain palvelussuhdeasiasta vaikkapa googlettamalla, vastaukset eivät pädekään tai ovat selkeässä ristiriidassa omassa virastossa noudatetun kanssa. Myös yleisesti vallitsevat käsitykset esimerkiksi lomien kertymisestä tai ylitöiden korvaamisesta perustuvat lähinnä yksityisen sektorin käytäntöihin, jotka poikkeavat huomattavasti valtion vastaavista.  

Virkamiesoikeus on valtion henkilöstöhallinnon kannalta keskeisin oikeudenala, sillä se säätelee valtion asemaa työnantajana. Se sisältää myös ne säännökset, joilla on järjestetty virkamiesten yleinen oikeusasema eli virkamiesten oikeudet ja velvollisuudet. Virkasuhteen varsinaisten ehtojen sääntelyjärjestelmästä puolestaan säädetään virkaehtosopimuslaissa ja vastaavasti työsuhteen ehtojen työehtosopimuslaissa. Tästä johtuu mm. se, että valtionvirkasuhdetta koskevat riidat käsitellään hallinto-oikeudessa, kun taas valtion työsuhdetta koskevat käräjäoikeudessa.  

Valtiolla sovitaan ja neuvotellaan

Virkaehtosopimuslainsäädäntöä täydentää iso joukko erilaisia sopimuksia, joista on sovittu työnantajapuolen ja henkilöstöä edustavien neuvottelujärjestöjen kesken. Varsin tärkeä on valtion pääsopimus, jossa on sovittu valtion virkamiehiä koskevasta neuvottelumenettelystä. Sen mukaisesti ratkotaan virka- ja työehtosopimuksiin liittyviä erimielisyyksiä ja tulkintakysymyksiä.

Virkamiesten ja työntekijöiden varsinaisista palvelussuhteen ehdoista sovitaan keskustason virka- ja työehtosopimuksella (VES/TES), joka koskee sekä virka- että työsuhteessa työskenteleviä. Tämä on erittäin laaja sopimuskokonaisuus, jota täydentävät erilliset virka- ja työehtosopimukset valtion työajoista, vuosilomista ja matkustamisesta. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi valtion vuosilomajärjestelmä kokonaisuudessaan on vuosilomasopimuksessa eikä yleinen vuosilomalaki koske valtiolla työskenteleviä muutoinn kuin hyvin rajoitetusti. Työaikasopimuksesta puolestaan löytyvät työaikoihin ja työaikakorvauksiin liittyvät määräykset. Matka-sopimus sisältää työmatkoja ja matkakorvauksia koskevat asiat.

Paikallista sopimista

Edellisten lisäksi useilla virastoilla on omia ns. virastotason tarkentavia virka- ja työehtosopimuksia. Niitä tekevät omalta ja hallinnonalansa virastojen osalta sopimusvirastot yhdessä työntekijäpuolen edustajien kanssa. Yleisin virastokohtainen sopimus on paikallista palkkausjärjestelmää koskeva virka- ja työehtosopimus. Virastoilla voi olla myös erilaisia omaa virastoa koskevia ohjeita (esim. matkustusohje, erillinen työaikaohje, tai sopimus kenttätyötä koskevista ehdoista).

 Virastoissa on mahdollista tehdä myös paikallisia sopimuksia, jotka eivät ole tarkentavia virkaehtosopimuksia tai työehtosopimuksia. Yleisimpiä ovat paikalliset sopimukset työaikapankeista, jotka perustuvat työajoista tehtyyn valtion virka- ja työehtosopimukseen.

Viraston omat ohjesäännöt

Varsinaisia virka- ja työehtosopimuksia täydentävät sekä VM:n että viraston itsensä antamat yksityiskohtaiset ohjesäännöt. Nämä koskevat yleensä matkustamista tai työaikakäytäntöjä. Ohjesäännöt eivät kuitenkaan saa olla ristiriidassa varsinaisten sopimusten kanssa. 

Kysyvä tiellä pysyy

Ei siis ole yksikertaista ja helppoa löytää oikeita säädöksiä ja niihin liittyviä soveltamisohjeita. Lisäksi niiden tulkintakin on usein varsin hankalaa. Siksi kannattaakin ensisijaisesti kääntyä viraston oman jukolaisen luottamusmiehen puoleen, jos jokin asia askarruttaa tai työnantajan käytäntö tuntuu oudolta. Omasta liitosta löytyy myös valtion edunvalvonnasta huolehtiva asiamies tai lakimies, jonka puoleen voi kääntyä, kun jostain asiasta on epätietoisuutta tai jokin tilanne vaatii selvittelyä.

Arja Varis

Edunvalvontapäällikkö

Loimu

Muita artikkeleita samassa kategoriassa

Lait ja sopimukset

Voidaanko liikaa maksettu palkka periä takaisin?

6.06.2024 Arja Varis
Lait ja sopimukset

Nyt alkaa olla viimeiset hetket tarttua mahdollisuuteen pitää vuorotteluvapaata!

15.03.2024 Arja Varis
Lait ja sopimukset

Työttömyysturva muuttuu, oikeus vuorotteluvapaaseen ja aikuiskoulutustukeen lakkaavat

15.03.2024 Outi Parikka