Siirry sisältöön
Haku

Tiedote: Valtion henkilöstön työtapaturmasuoja laajeni etätyössä

Maria Färkkilä

Laki valtion henkilöstön etätyössä sattuneen tapaturman korvaamisesta (1012/2022), tuli voimaan 1.1.2023. Valtioneuvoston mukaan uuden lain säätämisen tavoitteena oli saattaa valtion henkilöstö vastaavaan asemaan etätyössä sattuneiden työtapaturmien korvaamisessa kuin niiden työnantajien henkilöstö, joilla on työantajan järjestämä vapaaehtoinen vakuutusturva etätyössä sattuneiden tapaturmien korvaamiseksi. Valtio ei voi ottaa henkilöstölleen yksityisiä lisävakuutuksia, koska valtion henkilöstön työtapaturmat korvaa lain mukaan Valtiokonttori. 

Valtion henkilöstön työnteon yhteydessä sattuneet tapaturmat korvattiin jo ennen uuden lain voimaantuloa riippumatta työn tekemisen paikasta. Etätyötä tekevän tapaturmaturva oli kuitenkin suppeampi kuin läsnätyötä tekevän, sillä aiemmassa laissa oli säädetty rajoituksia etätyötä tekevän korvaussuojaan. Uuden lain nojalla korvattavan etätyötapaturman tulee liittyä työntekoon tai työnteon vuoksi tehtävään siirtymiseen. Nykyään tapaturma voi tulla korvattavaksi sekä uuden lain nojalla että työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella.

Lakimuutos tulee tarpeeseen, sillä etätyö lisääntyi koronapandemian aikana, eikä pandemiaa edeltävän kaltaiseen läsnätyöhön ole palattu. Etätyötapaturmasuojan laajeneminen antaa myös paremmat mahdollisuudet monipaikkaiselle työlle ja mahdollistaa tasapuolisen kohtelun tapaturman sattuessa riippumatta siitä, työskenteleekö henkilöstö etä- vai läsnätyössä. 

Maria Färkkilä

Työmarkkinajuristi, työelämän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat

Juristiliitto

Muita artikkeleita samassa kategoriassa

Lait ja sopimukset

Voidaanko liikaa maksettu palkka periä takaisin?

6.06.2024 Arja Varis
Lait ja sopimukset

Nyt alkaa olla viimeiset hetket tarttua mahdollisuuteen pitää vuorotteluvapaata!

15.03.2024 Arja Varis
Lait ja sopimukset

Työttömyysturva muuttuu, oikeus vuorotteluvapaaseen ja aikuiskoulutustukeen lakkaavat

15.03.2024 Outi Parikka