Siirry sisältöön
Haku

Voiko työnantaja pyytää työntekijän yksityisellä some-tilillä julkaistun julkaisun poistamista?

Maria Färkkilä
Työntekijä oli tehnyt sosiaaliseen mediaan yksityiseltä some-tililtään julkaisun, jonka sisältö oli kuvattu ja julkaistu viikonloppuna. Työnantajaa ei mainittu postauksessa. Henkilön työnantaja pyysi häntä poistamaan julkaisun, koska se ei työnantajan mielestä ollut organisaation arvojen mukainen. Voiko työnantaja vaatia työntekijän yksityisellä some-tilillä julkaistun julkaisun poistamista?

Työntekijän velvollisuudet

Sekä työ- että virkasuhteessa lähtökohtana on työntekijän ja virkamiehen sanavapaus, jota kuitenkin rajoittaa lojaliteettivelvollisuus työnantajaa kohtaan. Työsopimuslain 3 luvun 1 §:n mukaan työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa. Virkamieslain 4 luvussa säädetään virnahaltijan velvollisuuksista, kuten velvollisuudesta käyttäytyä asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla eli käyttäytymisvelvollisuudesta sekä virantoimitusvelvollisuudesta eli hänelle kuuluvien tehtävien suoritusvelvollisuudesta, joiden suorittamisesta työnantaja päättää.

Työaika ja se, miten sitä käytetään, kuuluu työnantajan työnjohto-oikeuden piiriin. Vaikka vapaa-aika ei lähtökohtaisesti kuulu työnantajan määräysvaltaan, työntekijän lojaliteettivelvollisuus velvoittaa työntekijää pidättäytymään työnantajalle haitallisista toimista myös vapaa-ajallaan ja huomioimaan käytöksessään työnantajan intressit. Työntekijän ja virkamiehen sananvapautta rajoittaa luonnollisesti myös kielto ilmaista salassa pidettäviä ja luottamuksellisia tietoja sekä levittää yksityiselämää loukkaavaa tietoa. Sananvapauden suojaa eivät nauti solvaavat tai totuudenvastaiset kommentit.

Some voi olla arvaamaton ja hallitsematon

Ongelmalliseksi sosiaaliseen mediaan julkaistuilla kuvilla ja kommenteilla on niiden pysyvyys ja mahdollinen hallitsematon leviäminen. Sosiaalisen median sisältö jää monesti pysyvästi alustalle ja se on aina julkista ainakin tietyille yleisöille riippuen palvelusta, tilin yksityisasetuksista ja seuraajista jne. Ruutukaappaukset ja julkaisujen eteenpäin levittäminen voivat myös johtaa julkaisujen leviämiseen verkossa holtittomasti. Vaikka työntekijä ilmoittaisikin sosiaalisen median tilinsä olevan yksityinen ja sillä julkaistavien kirjoitusten olevan hänen omia mielipiteitään, työnantajankin maine voi vahingoittua, jos julkaisun sisältö on työnantajan intressien vastainen tai sille haitallinen. Merkitystä on myös sillä, missä asemassa työntekijä tai virkamies organisaatiossa toimii. Johtavassa asemassa olevan henkilön mielipiteet mielletään helpommin koko hänen edustamansa yhteisön näkemyksiksi. Työnantaja voi puuttua työntekijän toimintaan ja mielipiteiden ilmaisun, jos se loukkaa työnantajan tai sen asiakkaiden oikeuksia ja intressejä ja aiheuttaa selkeää haittaa. Tällainen toiminta voi olla myös irtisanomisperuste.

Some-pelisäännöt on hyvä sopia

Kynnys työntekijän somejulkaisuihin ja siten sananvapauteen puuttumiseen tulisi kuitenkin olla korkea ja aina perusteltu. Sosiaalinen media on monen yrityksen ja organisaation tärkeä viestinnän ja markkinoinnin työkalu ja some-preesensiä myös edellytetään niin virkamiehiltä kuin työntekijöiltä. Kieltojen ja rajoitusten sijaan kannattaa työpaikoilla sopia yhdessä henkilöstön kanssa, uuden yt-lain vuoropuhelua korostavassa hengessä, selkeät ja helposti koko henkilöstön saatavilla olevat some-pelisäännöt. Hyvistä ohjeista käy ilmi työntekijän ja virkamiehen lojaliteetti- ja salassapitovelvoitteet, niissä on yksilöity somenkäyttöön liittyvät tavoitteet ja riskit sekä se, että ohjeiden vastainen toiminta voi johtaa jopa työsuhteen päättämiseen.

Maria Färkkilä

Muita artikkeleita samassa kategoriassa

Lait ja sopimukset

Voidaanko liikaa maksettu palkka periä takaisin?

6.06.2024 Arja Varis
Lait ja sopimukset

Nyt alkaa olla viimeiset hetket tarttua mahdollisuuteen pitää vuorotteluvapaata!

15.03.2024 Arja Varis
Lait ja sopimukset

Työttömyysturva muuttuu, oikeus vuorotteluvapaaseen ja aikuiskoulutustukeen lakkaavat

15.03.2024 Outi Parikka