Siirry sisältöön
Haku

Vuoden 2023 palkoista neuvotellaan työmarkkinoilla nyt

Kari Eskola

Työ- ja virkaehtosopimusneuvottelut 2023 käydään taas kerran liittokierroksena. Samalla työnantajaliitot haluavat pitää kiinni Suomen vientimallista, jossa muiden alojen palkkakehitys ei saisi ylittää vientialoja. Lokakuussa 2022 teknologiateollisuudessa käynnistyneet palkkaneuvottelut optiovuoden käyttämisestä päättyivät tuloksettomina, mikä tarkoittaa, että vientialojen työehtosopimukset päättyvät 30.11.2022. Tämän jälkeen yksityisellä puolella ei neuvotella pelkästään palkasta vaan koko työehtosopimuksista. 

Lähtökohdat ovat haastavat

Elinkustannusten raju nousu vuoden 2022 aikana ja toimialojen tuottavuuden nousu, lisää palkansaajien tarvetta saada reilut yleiskorotukset ainakin vuodelle 2023. Yksityinen sektori ei ole kyennyt viemään läpi 1.8.2022 tullutta perhevapaauudistusta työehtosopimuksiin ja työelämän laatukysymyksiä kuten paikkariippumattomuutta ja työssä matkustamista tulisi saada läpi työehtosopimuksiin. Työnantajat suosisivat pientä yksittäistä kertaerää palkkaan ja työpaikalla paikallisesti neuvoteltavaa rahaa. Perhevapaiden palkallisuuskin edellyttäisi, että työntekijät maksaisivat tästä muiden työehtojen heikentämisellä. Intressit ovat taas kerran aika lailla eri suuntaiset ja koska ns. sopimuksettomassa tilassa ollaan joulukuusta lähtien, myös monenlaiset työtaistelut ovat mahdollisia vuodenvaihteessa.  

Kuntaratkaisu taustalla

Kaiken takana on – kesäkuinen kunta-alan palkkaratkaisu. Kolmivuotinen sopimus ja viisivuotinen palkkaohjelma, joka tulee nostamaan kunta-alan palkkoja vähintään 11,3 %. Mittavia ja kalliita lakkoja tämä kunta-alan palkansaajilta vaati, mutta paljon sillä myös saavutettiin. Lisäksi kunta-alan palkkakehitystä on varmistettu turvalausekkein yksityisen sektorin palkkakehitystä vähintään vastaavaksi, jos yksityisten markkinoiden palkat nousisivat kuntapuolelle jo sovittua reippaammin. Ja nousevathan ne sillä taloudella menee kohtuullisen hyvin ja työvoimasta on pulaa.  Hyvinvointialueiden käynnistyminen 1.1.2023 johtaa tämän päälle vielä palkkaharmonisaatioon, jossa uuden hyvinvointityönantajan tulee nostaa palkkoja, jotta samoista tehtävistä maksettaisiin samaa palkkaa.  

Jukolaiset vahvoina ja valmiina valtion neuvotteluihin

Vaikea työmarkkinatilanne ja maailmantalouden turbulenssi sekä Eurooppamme hullu vuosi heijastuu myös valtion virka- ja työehtosopimusneuvotteluihin. Neuvottelut palkansaajien ja valtion työmarkkinalaitoksen kanssa käynnistyvät joulukuun alkupuolella ja palkkaratkaisusta vuodelle 2023 tulisi sopia 21.12.2022 mennessä. Käytännössä rohkeutta sopia valtion palkoista ei ole, jos yksityiseltä sektorilta ei saada ratkaisuja tätä ennen. Jos sopimukseen ei päästä, valtion sopimus päättyy 28.2.2023, joka tarkoittaa, että helmikuussa neuvotellaan valtiolle kokonaisuudessaan uudesta virka- ja työehtosopimuksesta. Myös tähän on akavalaisissa järjestöissä ja Jukossa valmistauduttu huolella samalla kun järjestövalmiutta on kohotettu.

Jukolaiset edustavat merkittävintä osaa valtion henkilöstöä niin lukumääränä kuin palkkasummallakin mitattuna. Monet tavoitteet ovat yhteisiä kumppaneidemme ammattiliitto PROn ja JHL:n kanssa: Myös toiselle vanhemmalle eli useimmiten isälle tulee saada palkallinen vanhempainvapaa saman pituisena kuin ns. ensimmäiselle vanhemmallekin. Synnyttävän vanhemman eli äidin palkallisten jaksojen pituutta ei saa samalla vähentää. Valtionkin työ tehdään pitkälti paikkariippumattomana ja sille tulee varmistaa lähityötä vastaavat ehdot. Työhyvinvoinnin edellytyksiä tulee parantaa ja vapaa-aikana matkustavan virkahenkilön tulee saada korvausta ajankäytöstään. Jukolaisen asiantuntijan ja esihenkilön työnteon edellytyksissä on siis paljon kehitettävää tätä uutta aikaa vasten.

Onnistunutta neuvotteluvuotta ja valoisaa joulunodotusta!

Kari Eskola

Työmarkkinalakimies

Akavan Erityisalat

Muita artikkeleita samassa kategoriassa

Neuvottelutoiminta

Sopimuksilla ja tulkinnoilla on merkitystä työmatkustamisessa

15.03.2024 Mikko Suomalainen
Neuvottelutoiminta

Valtionhallinnon erityisyys – 80 000 ammattilaista oikeusvaltiota ylläpitämässä 

8.12.2023 Minna Salminen
Neuvottelutoiminta

Sovitaanko oikeudenmukaisesta palkasta vai vientimallista

13.10.2023 Kari Eskola